ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Meie veebisaidi aadress: www.vurtsid.ee

Vürtsimeistrid OÜ lähtub oma teenuseid pakkudes käesolevatest isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetest.

1. ÜLDINE

 • Isikuandmete töötleja on Vürtsimeistrid OÜ (reg.nr.: 12299725; aadress: Jõe talu, Veneküla, 75325 Harjumaa)
 • Isikuandmete töötlemisel järgib Vürtsimeistrid OÜ ja Euroopa Liidu õigusakte.
 • Vürtsimeistrid OÜ kasutab isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel, milleks need koguti.
 • Üldjuhul töötleb Vürtsimeistrid OÜ isikuandmed seadusest ja/või põhjendatud huvist lähtuvalt.
 • Juhul, kui isikuandmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek, on see isikuandmete kogumise hetkel selgelt küsitud ja väljatoodud.
 • Võimalikud täpsustavad küsimused isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete kohta palume saata e-postiga aadressil info@vurtsid.ee

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE

 • Üldjuhul saavad isikuandmed Vürtsimeistrid OÜ’le teatavaks ostu-müügilepingu ja/või ostu-müügitehingu ettevalmistamise ja sõlmimise käigus.
 • Isikuandmete kogumine veebilehel dahl.ee
  • Veebilehe vurtsid.ee vahendusel Vürtsimeistrid OÜ’le kättesaadavaks tehtud isikuandmed on edastatud konkreetse isiku poolt ja nõusolekul kodulehel leiduva ankeedi või vormi kaudu.
  • Küpsiste kasutamine
   • Vürtsimeistrid OÜ veebileht vurtsid.ee kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse pakkumiseks, isikustamata kasutusstatistika koostamiseks ning isikustamata reklaamide edastamiseks.
   • Veebilehe vurtsid.ee kasutajal on võimalik keelata küpsiste kasutamine oma internetilehitseja seadistustes.
    • Täpsemad juhised leiate oma veebilehitseja kasutusõpetusest.
    • Palun arvestage, et kui keelate küpsiste kasutamise, võib mõningate veebilehe funktsioonide kasutamine olla häiritud või sootuks mitte toimida.
   • Veebileht vurtsid.ee võib sisaldada viiteid kolmandate isikute/organisatsioonide veebilehtedele ja –teenustele, millel on konkreetse kolmanda isiku/organisatsiooni poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise põhimõtted, mille eest Vürtsimeistrid OÜ ei vastuta.

3. ISIKUANDMETE KASUTAMINE

 • Vürtsimeistrid OÜ kasutab isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • Kliendibaasi haldamine
  • Tellimuste käsitlemine
  • Järelteenindus
  • Turundus
 • Juriidilise isiku poolt tema 1) töötaja/töötajate, 2) kliendi/klientide kohta Vürtsimeistrid OÜ ’le teatavaks tehtud isikuandmete korral on juriidiline isik kohustatud tagama, et tal on kõik vajalikud õigused/nõusolekud isikuandmete töötlemiseks ja Vürtsimeistrid OÜ ’le edastamiseks.
 • Vürtsimeistrid OÜ loovutab isikuandmeid kolmandatele osapooltele vaid seadusest ja teistest õigusaktidesst tulenevatel juhtudel.
 • Vürtsimeistrid OÜ võib anda isikuandmeid kasutada oma partneritele näiteks tellimuste käsitlemise (s.h transport) ja järelteeninduse (s.h. pretensioonide lahendamine, garantiiremont, kasutajatugi) pakkumise eesmärgil.

4. ISIKUANDMETE KAITSE

 • Vürtsimeistrid OÜ rakendab erinevaid ettevaatusabinõusid (s.h. tehnilised, füüsilised ja administratiivsed meetmed) isikuandmete kaitseks.
 • Vürtsimeistrid OÜ säilitab isikuandmeid struktureerimata kujul.
 • Isikuandmetele on ligipääs vaid volitatud isikutel.
 • Juhul, kui kasutame isikuandmete töötlemisel kolmandate osapoolte teenuseid, siis on Vürtsimeistrid OÜ ja teenusepakkuja vahel sõlmitud kokkulepe, mis tagab isikuandmete kaitse.
 • Isikuandmed kustutatakse kohesealt peale seda, kui on täidetud nende kogumise eesmärk või seadusest tulenev kohustus.

Vürtsimeistrid OÜ jätab endale õiguse muuta käesolevaid isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid, teavitades muudatustest kodulehel www.vurtsid.ee